Om VHF

Vasselhyttans Hembygdsförening

Vasselhyttans Hembygdsförening bildades den 4 februari 1990 och skall tillvarata bygdens historia och hålla den levande.

Stöd vår förening

Medlemsavgiften för år 2016 är: 75 kr för enskild, 100 kr för familj

Var vänlig uppge namn på alla familjemedlemmar

Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet. Bankgiro: 5095-9683

Styrelse 2016

Ordförande

Lars-Erik Persson

Vasselhyttan Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52 070-540 59 48

Sekreterare

Magnus Jerlström

Vasselhyttan 315

711 97 Storå

070-208 48 16

Kassör

Magnus Jerlström

Vasselhyttan 315

711 97 Storå

070-208 48 16

Styrelsledamot

Arne Falk

Vasselhyttan

Granlund 3227

711 97 Storå

0581-421 56

Styrelsledamot

Bitte Berg Larsson

Vasselhyttan 678

Oskarslund

711 97 Storå

070-664 03 57

Styrelsledamot

Margareta From

Vasselhyttan 716

711 97 Storå

0581-421 22

070-238 76 62

Styrelseledamot

Lisbeth Persson

Vasselhyttan Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52

Styrelseledamot

Bo Källström

Nederhyttan

Furuhäll 119

711 77 Stråssa

070-314 50 11

Suppleant

Lennart Blomgren

Vasselhyttan

Smältargården 717

711 97 Storå

0581-420 33

070-310 82 42

Suppleant

Barbro Helsing-Pettersson

Bärnstensvägen 4

71176 Storå

070-573 21 64

Revisor

Rolf Larsson

Vasselhyttan 678

Oskarslund

711 97 Storå

0730-30 07 13

Revisor suppleant

Sven-Erik Johansson

Flögfors 146

711 98 Ramsberg

0581-420 41

Valberedning

Bernt Einarsson

Vasselhyttan 955

711 97 Storå

0581-420 67

Valberedning

Vanja Jansson

Vasselhyttan 750

711 97 Storå

0581-420 21

Valberedning

Bo Källström

 

Nederhyttan

Furuhäll 119

711 77 Stråssa

070-314 50 11

Ansvarig utgivare

Lars-Erik Persson

Vasselhyttan Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52 070-540 59 48

Webb ansvarig

Stefan Helsing

Flintvägen 1

711 76 Storå

070- 553 32 07

Postgiro

35 46 05-8

 

 

 

Org. nummer

877101-2112

 

 

 

Föreningskontakt: Lars Erik Persson