Om VHF

Vasselhyttans Hembygdsförening bildades den 4 februari 1990 och skall tillvarata bygdens historia och hålla den levande.

Stöd vår förening

Medlemsavgiften för år 2018 är: 75 kr för enskild, 100 kr för familj

Var vänlig uppge namn på alla familjemedlemmar

Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet.  Bankgiro: 5095-9683

Styrelse 2018

Ordförande

Lars Erik Persson

Vasselhyttan             Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52              070-540 59 48

Sekreterare

Barbro Helsing Pettersson

Bernstensvägen 4

711 76 Storå

070-573 21 64

Kassör

Magnus Jerlström

Vasselhyttan 315

711 97 Storå

070-208 48 16

Styrelsledamot

Arne Falk

Vasselhyttan

Granlund 3227

711 97 Storå

0581-421 56

Styrelsledamot

Bitte Berg Larsson

Vasselhyttan 678

Oskarslund

711 97 Storå

070-664 03 57

Styrelsledamot

Margareta From

Vasselhyttan 716

711 97 Storå

0581-421 22       

070-238 76 62

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Bo Källström

Nederhyttan

Furuhäll 119

711 77 Stråssa

070-314 50 11

Suppleant

Thomas Pettersson

Bernstensvägen 4

711 76 Storå


Suppleant

Revisor

Rolf Larsson

Vasselhyttan 678

Oskarslund

711 97 Storå

0730-30 07 13

Revisor suppleant

Sven-Erik Johansson

Flögfors 146

711 98 Ramsberg

0581-420 41

Valberedning

Styrelsen
Ansvarig utgivare

Webbansvarig

Lars Erik Persson

Vasselhyttan             Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52             070-540 59 48


Org. nummer

877101-2112
Föreningskontakt: Lars Erik Persson

Webbsupport: Linda Nordström