Karta

Kartor

Vasselhyttan igår och idag

 

  1. Storå hytta, byns stora industri 1813-1928 och Storå kraftverk 1916-1961

 

  1. Vattenhjul och konstgång till Stråssa gruva. 1639 byggdes en konst till Strossa fältet. Konstens längd var 2670 m. Vattenhjulet var 14 alnar högt (8,3 m)

 

  1. Vasselhyttan 1538-1814. Vassla hytta fanns vid skattläggningen 1538. Drevs 1540 av sex bergsmän. Hade enligt 1606 års jordebok sex andelar och betalade 7,5

 hundraden, 30 osmund i skatt.

 

  1. Ingelsgruvorna, där järnmalm brutits i omgångar sedan tidigt 1700-tal, fram till 1945.

 

  1. Sågverket 1897-1974

 

  1. Bygdegården, byggd 1921-22

 

  1. Storå kraftverk byggt 1959-61

 

  1. Flögfors

 

  1. Mässingviken i Sörsjön

Vasselhyttans badplats. Vattendraget är Storån, en del av Arbogaån.

 

 

Föreningskontakt: Lars Erik Persson