Om VHF

Vasselhyttans Hembygdsförening bildades den 4 februari 1990 och skall tillvarata bygdens historia och hålla den levande.

Stöd vår förening

Medlemsavgiften för år 2019 är: 75 kr för enskild, 100 kr för familj

Var vänlig uppge namn på alla familjemedlemmar

Glöm inte namn och adress på inbetalningskortet.  Bankgiro: 5095-9683

Styrelse 2019

Ordförande

Lars Erik Persson

Vasselhyttan            Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52              070-540 59 48

Sekreterare

Barbro Helsing Pettersson

Bärnstensvägen 4

711 76 Storå

070-573 21 64

Kassör

Bitte Berg Larsson

Vasselhyttan 678

Oskarslund

711 97 Storå

070-664 03 57

Styrelseledamot

Arne Falk

Vasselhyttan

Granlund 3227

711 97 Storå

0581-421 56

Styrelseledamot

Margareta From

Vasselhyttan 716

711 97 Storå

0581-421 22       

070-238 76 62

Styrelseledamot

Bo Källström

Nederhyttan

Furuhäll 119

711 77 Stråssa

070-314 50 11

Styrelseledamot

Thomas Pettersson

Bärnstensvägen 4

711 76 Storå

070-250 72 85

Revisor

Rolf Larsson

Vasselhyttan 678

Oskarslund

711 97 Storå

0730-30 07 13

Revisor suppleant

Sven-Erik Johansson

Flögfors 146

711 98 Ramsberg

0581-420 41

Valberedning

Styrelsen
Ansvarig utgivare

Lars Erik Persson

Vasselhyttan             

Västra Gården 455

711 97 Storå

0581-421 52             070-540 59 48

Webbansvarig

Linda Nordström

070-298 30 35

Org. nummer

877101-2112Föreningskontakt: Lars Erik Persson

Webbsupport: Linda Nordström